Menù Lateral con Css

EXAMEN PRIMARIA

Codigo Modular

DNI

Apellidos y nombres

Grado

P01 A B C D

P02 A B C D

//************* script conexion mysql ********** // function Conectarse() { $host=’localhost’; $usuariodb=’dreh_adminapps’; $passwdb=’Gestion*123456789′; $nombredb=’dreh_erehua’; if (!($link=mysql_connect($host,$usuariodb,$passwdb))) { echo “Error conectando a la base de datos.”; exit(); } if (!mysql_select_db($nombredb,$link)) { echo “Error seleccionando la base de datos, verifique que el nombre de usuario utilizado este asociado a la base de datos.”; exit(); } return $link; } $link=Conectarse(); echo “Conexión con la base de datos conseguida. “; mysql_close($link); //cierra la conexion //************* script conexión mysql **********//